ฉันเป็นทะเล

39,570 TOTAL VIEW

22,468 UNIQUE VIEW

Dec 16, 2019 DATE

Rating Album

4.14

Average Rating

5 star
724
4 star
117
3 star
129
2 star
192
1 star
13
นางแบบ :

Promporn Kanarat

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS R / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV +2 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/640 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV +1.6666666666666667 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 4 / EV +1 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/640 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้