ห้องนอน

32,012 TOTAL VIEW

20,774 UNIQUE VIEW

Dec 13, 2019 DATE

Rating Album

4.25

Average Rating

5 star
757
4 star
170
3 star
103
2 star
168
1 star
7
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Waramporn Dolly

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/125 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน