ฝุ่น....

39,221 TOTAL VIEW

25,429 UNIQUE VIEW

Dec 11, 2019 DATE

Rating Album

4.25

Average Rating

5 star
841
4 star
152
3 star
132
2 star
167
1 star
15
ช่างภาพ :

Sadetch Punklin

นางแบบ :

Sasitorn Leamprasert

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON Z 6 / Speed 1/125 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/125 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 80 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/160 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/125 sec. / F 1.2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้