เล็บฟ้อน

32,297 TOTAL VIEW

20,809 UNIQUE VIEW

Dec 10, 2019 DATE

Rating Album

4.22

Average Rating

5 star
765
4 star
146
3 star
115
2 star
173
1 star
12
ช่างภาพ :

Yutthana Surin

นางแบบ :

Rangsima Thawornsuk

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS 5D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 120,107
Rating : 13.86
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 131,781
Rating : 4.21
Jul 24, 2020 00:00
Album Views : 122,136
Rating : 4.13
Jul 29, 2020 00:00
Album Views : 93,886
Rating : 4.23
Jul 30, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้