ปิดกั้น

122,246 TOTAL VIEW

66,902 UNIQUE VIEW

Dec 9, 2019 DATE

Rating Album

4.26

Average Rating

5 star
2,631
4 star
391
3 star
319
2 star
596
1 star
35
ช่างภาพ :

Wanchana Upamano

นางแบบ :

Tharinton Donmuensri

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 7.1 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 6.3 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้