เวลาที่หลงลืม

146,625 TOTAL VIEW

75,266 UNIQUE VIEW

Dec 5, 2019 DATE

Rating Album

4.20

Average Rating

5 star
2,798
4 star
435
3 star
370
2 star
716
1 star
37
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

Tharinton Donmuensri

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้