รุ่งอรุณ ณ แจ้ซ้อน

6,873 TOTAL VIEW

5,513 UNIQUE VIEW

Dec 4, 2019 DATE

Rating Album

4.01

Average Rating

5 star
109
4 star
27
3 star
28
2 star
36
1 star
2
ช่างภาพ :

Suchao Thongbai

นางแบบ :

Phichamon Khumya

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2500 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/800 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2500 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2500 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2500 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/2500 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/4000 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/500 sec. / F 4.5 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M3 / Speed 1/400 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน