น้องสตางค

22,943 TOTAL VIEW

15,437 UNIQUE VIEW

Dec 3, 2019 DATE

Rating Album

4.18

Average Rating

5 star
521
4 star
126
3 star
90
2 star
121
1 star
10
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Jitnapapron Boodngam

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 800 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 20,179
Rating : 4.11
May 11, 2020 00:00
Album Views : 15,203
Rating : 4.15
May 19, 2020 00:00
Album Views : 12,218
Rating : 4.17
May 17, 2020 00:00
Album Views : 12,112
Rating : 4.29
May 24, 2020 00:00