Greenlight

38,626 TOTAL VIEW

27,468 UNIQUE VIEW

Dec 3, 2019 DATE

Rating Album

4.19

Average Rating

5 star
797
4 star
187
3 star
143
2 star
185
1 star
11
ช่างภาพ :

Tanarat Nualnate

นางแบบ :

ตรีฉัตร สวัสดี

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/80 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/80 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/80 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/80 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/80 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/60 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/80 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/60 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/125 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/80 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/60 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/80 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้