แดดอุ่น

59,987 TOTAL VIEW

40,754 UNIQUE VIEW

Nov 25, 2019 DATE

Rating Album

4.17

Average Rating

5 star
1,279
4 star
264
3 star
226
2 star
319
1 star
19
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Jarinya Nekkum

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 4.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 4.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 23,687
Rating : 4.16
Aug 31, 2020 00:00
Album Views : 38,129
Rating : 4.19
Aug 26, 2020 00:00
Album Views : 20,500
Rating : 4.24
Aug 28, 2020 00:00