นับหนึ่งใหม่

21,590 TOTAL VIEW

15,310 UNIQUE VIEW

Nov 9, 2019 DATE

Rating Album

4.23

Average Rating

5 star
559
4 star
127
3 star
93
2 star
116
1 star
10
นางแบบ :

Iya Juntaruk

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS R / Speed 1/8000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/6400 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/8000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/8000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/6400 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/4000 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/3200 sec. / F 2.8 / EV -0.3333333333333333 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/3200 sec. / F 2.8 / EV -0.3333333333333333 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/3200 sec. / F 2.8 / EV -0.3333333333333333 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/3200 sec. / F 2.8 / EV -0.3333333333333333 / ISO 1250 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 124,488
Rating : 13.69
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 142,678
Rating : 4.20
Jul 24, 2020 00:00
Album Views : 126,856
Rating : 4.12
Jul 29, 2020 00:00
Album Views : 102,014
Rating : 4.22
Jul 30, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้