ห้ามพูด

136,015 TOTAL VIEW

97,872 UNIQUE VIEW

Nov 7, 2019 DATE

Rating Album

4.05

Average Rating

5 star
2,536
4 star
541
3 star
473
2 star
781
1 star
59
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

ทอฝัน ทรวงคำ

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้