กลับบ้าน

7,342 TOTAL VIEW

5,801 UNIQUE VIEW

Nov 7, 2019 DATE

Rating Album

4.14

Average Rating

5 star
170
4 star
50
3 star
29
2 star
48
1 star
1
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

Fenfern Aeryingsak

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/320 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/320 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/400 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้