ตลุง....

30,189 TOTAL VIEW

22,812 UNIQUE VIEW

Nov 6, 2019 DATE

Rating Album

4.02

Average Rating

5 star
621
4 star
115
3 star
135
2 star
212
1 star
14
ช่างภาพ :

Sadetch Punklin

นางแบบ :

Maeylin Lin

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7RM2 / Speed 1/80 sec. / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7RM2 / Speed 1/80 sec. / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7RM2 / Speed 1/80 sec. / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7RM2 / Speed 1/80 sec. / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
SONY ILCE-7RM2 / Speed 1/80 sec. / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้