ริมหน้าต่างในห้องนอน

235,404 TOTAL VIEW

126,406 UNIQUE VIEW

Oct 26, 2019 DATE

Rating Album

4.16

Average Rating

5 star
4,724
4 star
840
3 star
709
2 star
1,304
1 star
91
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

Sommarat Burwong

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/320 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้