แสงไฟ

4,869 TOTAL VIEW

4,093 UNIQUE VIEW

Oct 24, 2019 DATE

Rating Album

4.10

Average Rating

5 star
92
4 star
23
3 star
23
2 star
27
1 star
0
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

Natchaya Suksamai

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 1600 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 1600 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้