ทะเลร้อน

29,206 TOTAL VIEW

23,958 UNIQUE VIEW

Oct 17, 2019 DATE

Rating Album

4.09

Average Rating

5 star
568
4 star
119
3 star
120
2 star
167
1 star
8
นางแบบ :

Sopha Jandeenork

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/640 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 160 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 160 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 160 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 160 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 160 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 160 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 160 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 160 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV +1 / ISO 160 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน