เซน 3 ขีดตัดกลาง

107,169 TOTAL VIEW

64,490 UNIQUE VIEW

Oct 9, 2019 DATE

Rating Album

4.23

Average Rating

5 star
2,385
4 star
420
3 star
356
2 star
640
1 star
42
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

Sommarat Burwong

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 125 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/200 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/400 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้