นู๋ช่วยซ่อม...

36,509 TOTAL VIEW

27,951 UNIQUE VIEW

Oct 7, 2019 DATE

Rating Album

4.12

Average Rating

5 star
674
4 star
149
3 star
129
2 star
186
1 star
12
ช่างภาพ :

Thanawat Variyasiree

นางแบบ :

สุวพิชญ์ คูสินทรัพย์

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS-1D X / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้