เมด

14,722 TOTAL VIEW

11,827 UNIQUE VIEW

Oct 6, 2019 DATE

Rating Album

4.22

Average Rating

5 star
423
4 star
97
3 star
56
2 star
96
1 star
9
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

Anchiya Lorcharoenrat

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/100 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/80 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้