ร่ม

32,786 TOTAL VIEW

25,861 UNIQUE VIEW

Oct 1, 2019 DATE

Rating Album

4.18

Average Rating

5 star
780
4 star
181
3 star
133
2 star
191
1 star
12
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Alisa Rattanachawangkul

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้