เล่นน้ำกัน

8,399 TOTAL VIEW

6,802 UNIQUE VIEW

Oct 1, 2019 DATE

Rating Album

4.25

Average Rating

5 star
234
4 star
50
3 star
35
2 star
48
1 star
4
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Jarucha Sawatsuk

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/400 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/640 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/640 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/640 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/320 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 24,893
Rating : 4.17
Aug 31, 2020 00:00
Album Views : 39,697
Rating : 4.18
Aug 26, 2020 00:00
Album Views : 21,654
Rating : 4.23
Aug 28, 2020 00:00