ฺBikini & Pool

21,057 TOTAL VIEW

17,611 UNIQUE VIEW

Sep 27, 2019 DATE

Rating Album

4.13

Average Rating

5 star
475
4 star
112
3 star
95
2 star
127
1 star
8
ช่างภาพ :

Viroj Supornpradit

นางแบบ :

Jiraporn Ngamthuan

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON Z 6 / Speed 1/500 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/80 sec. / F 5.6 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/400 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/400 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/320 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/400 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/400 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/1250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/1000 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/1000 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/800 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/1000 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/1600 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON Z 6 / Speed 1/1250 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 20,485
Rating : 4.11
May 11, 2020 00:00
Album Views : 15,406
Rating : 4.15
May 19, 2020 00:00
Album Views : 12,344
Rating : 4.17
May 17, 2020 00:00
Album Views : 12,281
Rating : 4.29
May 24, 2020 00:00