สีเขียวสดใส

11,283 TOTAL VIEW

9,587 UNIQUE VIEW

Sep 16, 2019 DATE

Rating Album

4.16

Average Rating

5 star
268
4 star
67
3 star
51
2 star
69
1 star
2
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

Anchiya Lorcharoenrat

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/3200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/3200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/3200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/3200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/3200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/3200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/3200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/5000 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/5000 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1600 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1600 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1600 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1600 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2000 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2000 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1000 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 21,257
Rating : 4.12
May 11, 2020 00:00
Album Views : 15,908
Rating : 4.15
May 19, 2020 00:00
Album Views : 12,727
Rating : 4.17
May 17, 2020 00:00
Album Views : 12,682
Rating : 4.29
May 24, 2020 00:00