ริมสระ

20,105 TOTAL VIEW

16,727 UNIQUE VIEW

Sep 15, 2019 DATE

Rating Album

4.19

Average Rating

5 star
566
4 star
163
3 star
101
2 star
127
1 star
10
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Jarucha Sawatsuk

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 2.5 / EV -0.6666666666666666 / ISO 400 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน