เกอิชา

41,932 TOTAL VIEW

32,376 UNIQUE VIEW

Sep 5, 2019 DATE

Rating Album

4.15

Average Rating

5 star
1,069
4 star
240
3 star
200
2 star
286
1 star
13
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Printlaaplus Zhaengchohm

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1000 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้