กรุงเทพฯ.. ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว

5,059 TOTAL VIEW

3,967 UNIQUE VIEW

Sep 5, 2019 DATE

Rating Album

4.13

Average Rating

5 star
105
4 star
35
3 star
21
2 star
26
1 star
3
ช่างภาพ :

Thanet Phanalikool

นางแบบ :

Promporn Kanarat

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS RP / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/100 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/30 sec. / F 2.5 / EV +0.6666666666666666 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/80 sec. / F 2 / EV +0.6666666666666666 / ISO 3200 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/125 sec. / F 1.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/125 sec. / F 1.6 / EV +0.3333333333333333 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/125 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/125 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV +0.6666666666666666 / ISO 1600 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV +0.6666666666666666 / ISO 1600 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV +0.6666666666666666 / ISO 1600 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Manual
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/80 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details
Canon EOS RP / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้