สักยกกับน้องไหม...

18,433 TOTAL VIEW

14,890 UNIQUE VIEW

Sep 4, 2019 DATE

Rating Album

4.19

Average Rating

5 star
432
4 star
110
3 star
78
2 star
100
1 star
6
ช่างภาพ :

Thanawat Variyasiree

นางแบบ :

สุวพิชญ์ คูสินทรัพย์

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.5 / EV 0 / ISO 400 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
Canon EOS-1D X / Speed 1/100 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 21,731
Rating : 4.12
May 11, 2020 00:00
Album Views : 16,266
Rating : 4.14
May 19, 2020 00:00
Album Views : 13,001
Rating : 4.17
May 17, 2020 00:00
Album Views : 12,969
Rating : 4.29
May 24, 2020 00:00