แตงโม

19,135 TOTAL VIEW

13,707 UNIQUE VIEW

Sep 2, 2019 DATE

Rating Album

4.23

Average Rating

5 star
465
4 star
102
3 star
71
2 star
100
1 star
10
ช่างภาพ :

Papanum Noonan

นางแบบ :

Printlaaplus Zhaengchohm

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 4.5 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/250 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details
NIKON D750 / Speed 1/200 sec. / F 3.5 / EV 0 / ISO 500 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน