แม่บ้าน2019

72,699 TOTAL VIEW

55,659 UNIQUE VIEW

Sep 2, 2019 DATE

Rating Album

4.09

Average Rating

5 star
1,498
4 star
301
3 star
298
2 star
447
1 star
26
ช่างภาพ :

Phairat Noonpanichphong

นางแบบ :

ยูมิโกะ มิยากิ

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 2500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1250 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 4.5 / EV 0 / ISO 5000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 4.5 / EV 0 / ISO 5000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 2500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 2500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 2500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 2500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 3200 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้