แสงส่อง

16,851 TOTAL VIEW

13,227 UNIQUE VIEW

Sep 2, 2019 DATE

Rating Album

4.19

Average Rating

5 star
280
4 star
67
3 star
52
2 star
66
1 star
4
ช่างภาพ :

Wanchana Upamano

นางแบบ :

อรไท ชาดำ

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details
NIKON D750 / Speed 1/160 sec. / F 5.6 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

Album Views : 29,225
Rating : 4.18
Sep 20, 2020 00:00
Album Views : 22,511
Rating : 4.17
Sep 19, 2020 00:00
Album Views : 18,379
Rating : 4.26
Sep 19, 2020 00:00