ปีกนางฟ้า

5,620 TOTAL VIEW

4,482 UNIQUE VIEW

Aug 7, 2019 DATE

Rating Album

4.32

Average Rating

5 star
134
4 star
39
3 star
20
2 star
21
1 star
2
นางแบบ :

Promporn Kanarat

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/8000 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/5000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/6400 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/4000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 1000 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้