แสงแดดอ่อน

50,319 TOTAL VIEW

40,597 UNIQUE VIEW

Aug 1, 2019 DATE

Rating Album

4.09

Average Rating

5 star
1,023
4 star
246
3 star
180
2 star
308
1 star
21
ช่างภาพ :

Jassada Chumporn

นางแบบ :

Sommarat Burwong

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

SONY ILCE-7M2 / Speed 1/160 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/400 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/400 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/320 sec. / F 1.8 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/500 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1000 sec. / F 3.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2000 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2000 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2000 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/2000 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1250 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/1250 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
SONY ILCE-7M2 / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 160 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้