ห่ม

9,229 TOTAL VIEW

7,519 UNIQUE VIEW

Jul 12, 2019 DATE

Rating Album

4.21

Average Rating

5 star
245
4 star
65
3 star
29
2 star
61
1 star
3
ช่างภาพ :

Jod Pochai

นางแบบ :

Promporn Kanarat

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 160 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 160 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 160 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2.5 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 125 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 100 / WB Manual
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 100 / WB Manual
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้