มันคือความสุขของเธอ

17,072 TOTAL VIEW

14,184 UNIQUE VIEW

Jul 10, 2019 DATE

Rating Album

4.07

Average Rating

5 star
333
4 star
62
3 star
54
2 star
112
1 star
5
ช่างภาพ :

Chaichana Oonnom

นางแบบ :

Numfah Nisachon

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/400 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/400 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน