เพ้อฝัน

68,450 TOTAL VIEW

43,020 UNIQUE VIEW

Jun 29, 2019 DATE

Rating Album

4.22

Average Rating

5 star
1,598
4 star
304
3 star
213
2 star
398
1 star
25
นางแบบ :

Jintana Tharavutpitikul

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS R / Speed 1/60 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/250 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/500 sec. / F 2.8 / EV -1 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV +3 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1600 sec. / F 2.8 / EV +1.6666666666666667 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1000 sec. / F 2.8 / EV -0.3333333333333333 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV -0.3333333333333333 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2.8 / EV +1.3333333333333333 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2.8 / EV -0.6666666666666666 / ISO 640 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV +0.6666666666666666 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2000 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 800 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 2.8 / EV +0.3333333333333333 / ISO 800 / WB Auto
More Details
ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
PLAYBOY TOP 100 Photographer

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 18,671
Rating : 4.32
Sep 26, 2020 00:00
Album Views : 72,788
Rating : 5.53
Oct 01, 2020 00:00
Album Views : 45,245
Rating : 4.20
Sep 18, 2020 00:00