มุมน้ำเงิน

14,295 TOTAL VIEW

9,266 UNIQUE VIEW

Jun 10, 2019 DATE

Rating Album

4.31

Average Rating

5 star
300
4 star
95
3 star
43
2 star
50
1 star
2
ช่างภาพ :

Phairat Noonpanichphong

นางแบบ :

อิสรีย์ สิริหิรัญนันทน์

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 500 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 1600 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details
Canon EOS-1D X Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2.2 / EV 0 / ISO 2000 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้