น้ำตาลหวานละมุน

48,230 TOTAL VIEW

34,878 UNIQUE VIEW

Jun 10, 2019 DATE

Rating Album

4.24

Average Rating

5 star
1,141
4 star
358
3 star
144
2 star
253
1 star
14
นางแบบ :

Sugar Preeyaporn

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/400 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/400 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน