ขูดมะพร้าว

68,311 TOTAL VIEW

47,024 UNIQUE VIEW

Jun 7, 2019 DATE

Rating Album

4.24

Average Rating

5 star
2,000
4 star
466
3 star
253
2 star
394
1 star
75
นางแบบ :

Tharinton Donmuensri

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/160 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 160 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 125 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้