์Nevermind

16,837 TOTAL VIEW

13,652 UNIQUE VIEW

May 19, 2019 DATE

Rating Album

4.20

Average Rating

5 star
609
4 star
224
3 star
63
2 star
119
1 star
27
ช่างภาพ :

Thanitsorn Vegavakyananda

นางแบบ :

Donutbaby Dlh

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

NIKON D810 / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV +0.6666666666666666 / ISO 64 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/160 sec. / F 2 / EV -1 / ISO 320 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV -0.3333333333333333 / ISO 320 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/60 sec. / F 2 / EV +0.3333333333333333 / ISO 320 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/100 sec. / F 2 / EV +1 / ISO 320 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/200 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 360 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV +0.6666666666666666 / ISO 360 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV +1 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV +0.3333333333333333 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/400 sec. / F 2 / EV +0.3333333333333333 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/320 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/500 sec. / F 2 / EV -0.6666666666666666 / ISO 640 / WB Manual
More Details
NIKON D810 / Speed 1/640 sec. / F 2 / EV -1 / ISO 640 / WB Manual
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

Album Views : 120,146
Rating : 13.86
Jul 28, 2020 00:00
Album Views : 131,919
Rating : 4.21
Jul 24, 2020 00:00
Album Views : 122,203
Rating : 4.13
Jul 29, 2020 00:00
Album Views : 93,978
Rating : 4.23
Jul 30, 2020 00:00

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้

Album Views : 18,743
Rating : 4.21
Jun 19, 2020 00:00
Album Views : 25,493
Rating : 4.24
Jun 13, 2020 00:00
Album Views : 37,922
Rating : 4.11
Jun 17, 2020 00:00