เลขาของฉัน

33,161 TOTAL VIEW

26,396 UNIQUE VIEW

Apr 30, 2019 DATE

Rating Album

4.07

Average Rating

5 star
498
4 star
121
3 star
86
2 star
157
1 star
15
นางแบบ :

สุวพิชญ์ คูสินทรัพย์

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/250 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 400 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS 6D Mark II / Speed 1/200 sec. / F 2.8 / EV 0 / ISO 320 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน

อัลบั้มฮิต ในรอบ 30 วัน

อัลบั้มที่ได้รางวัลในหมวดนี้