PLAYBOY Awards ปี 2020


ทำเนียบผู้ชนะรางวัล

รูปภาพ : หมวด

ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ (บี๋)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
ธีราวุฒิ รอดปั้น (เอ็กซ์ PLAYBOY)
ไม่ได้เลือกนางแบบโดนใจ