PLAYBOY Awards ปี 2020


ทำเนียบผู้ชนะรางวัล

รูปภาพ : หมวด

ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ (บี๋)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
วิสิฏฐ์ ธำรงหวัง (วิสิต)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ (ปู่)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
วิสิฏฐ์ ธำรงหวัง (วิสิต)
ไม่ได้เลือกนางแบบโดนใจ
ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ (ปู่)
ไม่ได้เลือกนางแบบโดนใจ